CIRCLE OFFICE RAIPUR

NAME (Shri/Smt/Ku) DESIGNATION OFFICE FAX
Mr. R.N.PATEL CGMT 2229500 2229700
VIGILANCE
S.N. Sonwani D.E. (VIG) 2537400 2536610
CFA
Smt. Jyotsna Ekka G.M. (CFA) 2536990 2537100
Amit Sharma AGM (NWP-CFA) 2536500 2222901
B.R.Kosaria AGM (NWO-CFA) 2536811 2535700
V. Nikose AGM (IT/BB) 2536661 2535553
TXIP
K.Kujur GM (TXIP) 2536099 2283380
Kalyan MalMalviya AGM (TXIP) 2533553 2283880
Rajesh Kashyap AGM (NOFN) 2222995 2222994
ADMIN / HR
Gajender Kumar GM (HR/Admin) 2284901 2284903
S.K. Dani AGM (Admin/Legal) 2224600  
Smt. Pushpa Kerketta AGM (HR) 2536977 2536966
EB/Sales & MKtg.
Smt. Bhoomika Gupta GM (EB) 2229800 2228700
S.Das AGM (OSD) 2533955 -
Y.P. Singh AGM (S&M) 2886200 -
CM (GSM)
Kishore Ekka GM (CM) 2211500 2222100
Bhupesh Choudhary AGM (NWO-CM) 2222210  
FINANCE & ACCOUNT
S.K. Seth DGM (Fin)/IFA 2534222 2536855
Hira Lal Gupta CAO 2533353  
CIVIL WING
Sandeep Kumar SE (Civil) 2284901 2284903
ELECTICAL WING
P.K.Khade SE (Electrical) 2220199 2431104/2430071
D.K.Shrivastva EE (Electrical) 2430076 2433104
PGMTD Raipur
S.S Chandak PGMTD Raipur 2538080 2537300
Vivek Vishwakarma DGM 2534040 2544040
H.K. Das CAO/IFA 2532100  
GMTD Durg
B.B. Verma GMTD DURG 0788-2330020 0788-2333300
Smt. Sajeesh Sunil CAO/IFA 0788-2212200  
GMTD Bilaspur
Prashant Trivedi PGMTD Bilaspur 07752-230600 07752-221000
P.B. Venkateswaran DGM/IFA 07752-228200  
GMTD Bastar
TK Markam GMTD-Jagdalpur/BASTAR 07782-226000 07782-225600
Asim Chowdhary AO/IFA 07782-227899  
TDM Raigarh
S.K.AGRAWAL TDM RAIGARH 07762-220000 07762-224800
SANJAY PRASAD AO/IFA 07762-226000  
TDM Surguja (Ambikapur)
S.R. Vasing TDM-AMBIKAPUR/Surguja 07774-236000 07774-224002
S.K. Sharma AO(Cash)/IFA 07774-236400